“Koen tarvitsevani luovaa sosiaalista ympäristöä, ja täältä sellainen löytyi.”
Jerry
Steinerkoulun lukiolainen

Linkit Opintopolkuun

Leffalinja löytyy tästä linkistä

Yleislinja löytyy tästä linkistä

Lisätietoja lukiosta saa myös apulaisrehtori Maria Virkkilältä puh 040 842 1401 tai sähköpostitse maria.virkkila(at)espoonsteiner.fi.

Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokkamuotoisesti valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi steinerkoulun soveltavia ja erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja, jotka ovat mm. taito- ja taideaineita. Tietoaineissa pyritään ymmärtämään selkeitä kokonaisuuksia sekä eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Käytännönläheisyys ja taiteellinen työskentely on keskeistä monissa koulumme oppiaineissa. Erityistehtävän mukaiset tieto- ja taideaineiden kurssit syventävät valtakunnallisia kursseja. Muun muassa kemian, arkkitehtuurin ja musiikkihistorian kurssit tukevat valtakunnallisia lukio-opintoja.

Opiskelijoiden yhteisöllisyys rakentuu luokkamuotoisessa opiskelussa sekä luokan yhteisten projektien aikana. Sosiaaliset ja taiteelliset projektit sekä eri alojen työharjoittelut kehittävät opiskelijoita monipuolisesti siten, että heillä on koulun päätyttyä kyky tarttua käytännön elämän haasteisiin. Opiskelija voi myös tuoda esille omaa yksilöllisyyttään sekä kiinnostustaan ja taitojaan toteuttamalla oman päättötyön valitsemastaan aiheesta.

Katso lukion esittelyvideo.

Päivitetty: 30.08.2019