Espoon Steinerkoulu kuuluu kansainvälisesti tunnettuun Waldorf – Steiner –koululiikkeeseen.

Espoon Steinerkoulu on yleissivistävä koulu, joka jakaantuu perusopetukseen (luokat 1-9) ja lukioon (luokat 10-13).

Steinerkoulun opetussuunnitelman taustalla kulkee ajatus lapsen ja nuoren kehityksestä seitsenvuotisrytmissä. Alle kouluikäisen (0-7 vuotta) kehityksen painopiste on toiminnan ja tahdon alueella. Perusopetusikäisen lapsen ja nuoren (7-14 vuotta) opetus pyrkii puhuttelemaan oppilasta kokemuksen ja tunteen kautta. Kolmas seitsenvuotiskausi (14-21) on opetuksessa ja oppimisprosesseissa opiskelijan oman, itsenäisen havainnointi- ja ajattelukyvyn heräämisen aikaa.

Espoon Steinerkoulun tavoite on auttaa sosiaalisessa yhteisössä jokaista oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa sekä auttaa häntä tuomaan ne esiin yhteisössä.

Lisätietoa Steinerkasvatuksen liiton nettisivuilta

Steinerkasvatuksen liiton nettisivuilla on kattava kuvaus steinerpedagogiikasta ja sen toteuttamisesta Suomessa, kannattaa tutustua!

Tietoa steinerkoulusta