Luonnontieteet

Biologia, Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena

 

Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena (Bi6) kurssilla opimme ihmisen fysiologian ja anatomian perusteet. Tutkimme elimistömme toimintaa ilmiöpohjaisesti. Miten toimii suuntavaisto? Miten stressi vaikuttaa elimistöömme? Mikä on placebo ilmiö? Miksi punainen valo ei häikäise pimeässä? Miksi olemme evoluution kautta kehittyneet näin ja miten eri toiminnot ovat olleet eduksi lajimme kehitykselle?

Maantiede, Maapallo ympäristönä

 

Maapallo ympäristönä (Ge5) kurssilla tarkastelemme planeettaamme elinympäristönämme, millaisia haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia meillä on. Pohdimme yhdessä kuinka maailmasta saataisiin parempi paikka. Mitä keinoja on väestönkasvun ratkaisemiseksi? Miksi varallisuus on jakautunut epätasaisesti? Miksi kehitysmaiden tytöt pitäisi saada kouluun? Miksi naisten asemaa pitäisi parantaa? Mitä vaikutusmahdollisuuksia meillä on?

Kemia, suolat

 

Kurssilla (KE6) tutustutaan suolojen, happojen ja emästen fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Menetelminä ovat käytännön laboroinnit, seminaariesitelmät ja portfoliotyöskentely.

Päivitetty: 06.03.2015