“Lukuaineiden lisäksi päiviin mahtuu yleensä myös taideaineita, mikä auttaa keskittymään.”
Ornella
Steinerkoulun luikiolainen

Ainevalinta

Pyydämme kaikkia hakijoita palauttamaan oheisen ainevalintakortin riippumatta hakutoivejärjestyksestä.

Ainevalinta-20

Lukioon tutustuminen

Tiedotustilaisuus lukioon hakijoille 15.1.2020 ja 21.1. klo 13.30 sekä huoltajille ja hakijoille 23.1.klo 18

Espoon Steinerkoulun lukioon haetaan yhteishaun kautta. Yhteishaun jälkeen ja kesken lukuvuoden voi vapaita opiskelupaikkoja tiedustella rehtorilta, filip.hayrynen(at)espoonsteiner.fi.

Espoon Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokkamuotoisesti sekä valtakunnallisia lukiokursseja että erityisen koulutustehtävän mukaisia steinerpedagogisia kursseja. Taito- ja taideaineita on paljon, samoin muita luokan yhteisiä projekteja. Lukiomme kasvatusajattelun taustalla on halu toteuttaa yhteisöllisyyttä koko lukion ajan. Koulumme tausta-ajatuksena on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään omia luovia tiedollis-taidollisia kykyjään.

Lukiomme valintakriteerinä on alin hyväksyttävä keskiarvo 7,5.
Painotettavat oppiaineet:
Liikunta , painokerroin 1

Musiikki, painokerroin 1
Kuvataide, painokerroin 1

 

Yhteishaussa löydät lukiomme www.opintopolku.fi : Espoon Steiner koulu, Steinerlukio

 

Tästä suoraan hakemukseen!