“Lukuaineiden lisäksi päiviin mahtuu yleensä myös taideaineita, mikä auttaa keskittymään.”
Ornella
Steinerkoulun lukiolainen

Linkit Opintopolkuun

Leffalinja löytyy tästä linkistä

Yleislinja löytyy tästä linkistä

Lisätietoja lukiosta saa myös apulaisrehtori Maria Virkkilältä puh 040 842 1401 tai sähköpostitse maria.virkkila(at)espoonsteiner.fi.

Yleistä Espoon Steinerkoulun lukiosta

Espoon Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokkamuotoisesti sekä valtakunnallisia lukiokursseja että erityisen koulutustehtävän mukaisia steinerpedagogisia kursseja. Taito- ja taideaineita on paljon, samoin muita luokan yhteisiä projekteja. Lukiomme kasvatusajattelun taustalla on halu toteuttaa yhteisöllisyyttä koko lukion ajan. Koulumme tausta-ajatuksena on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään omia luovia tiedollis-taidollisia kykyjään.
Espoon Steinerkoulun lukioon haetaan yhteishaun kautta.

Elokuvailmaisun linja

Syksyllä 2023 aloitettiin elokuvailmaisun linja. Opiskelijat opiskelevat Steinerlukion yleislinjan opintoja muun luokan kanssa sekä omia elokuvaopintoja. Elokuvailmaisun linjalla opetellaan tuntemaan, tekemään ja ajattelemaan elokuvaa ja elokuvan kanssa. Itse tekemisen, yhdessä katsomisen ja keskustelemisen kautta opiskelija saavuttaa ymmärryksen elokuvanteon teknisistä ja ilmaisullisista perusteista sekä audiovisuaalisen kulttuurin monista eri ulottuvuuksista ja konteksteista.

Lukion elokuvailmaisun linjan opiskelijavalinta on kaksiosainen. Opiskelijavalinnassa huomioidaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (tulee olla vähintään 7.4 painotettuna oppiaineilla kuvataide, liikunta ja musiikki, painokerroin 1) max 10p. ja opiskelijan oma hakuvideo, max 10p. Hakuvideon max. pituus on 2 min ja palautus 27.3. klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet löydät alla olevasta linkistä.

Elokuvailmaisun linjasta lisää tämän linkin kautta.

Yleislinja

Yleislinjalla opiskellaan paljon taideaineita, mutta myös yhdistetään taidetta ja taitoaineita muihinkin oppiaineisiin. Opintoja suoritetaan tutussa ympäristössä yhdessä muun luokan kanssa, mutta myös joustoa ja vaihtoehtoja löytyy opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Suoritettuaan erityisen koulutustehtävän mukaisia steinerkursseja opiskelija voi jättää joitain valtakunnallisia opintoja suorittamatta. Steinerkursseihin kuuluu esimerkiksi kuvataiteen, tähtitieteen ja eurytmian opintoja, näytelmä ja yhteisiä leirikouluja.

Yleislinjan alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo on 7,4 painotettuna oppiaineilla kuvataide, liikunta ja musiikki, painokerroin 1.

Yhteishaussa löydät lukiomme www.opintopolku.fi : Espoon Steiner koulu, Steinerlukio

Ainevalinta

Lähetämme ainevalintakortin kesäkuussa kaikille lukioomme valituille.

AinevalintaO