“Lukuaineiden lisäksi päiviin mahtuu yleensä myös taideaineita, mikä auttaa keskittymään.”
Ornella
Steinerkoulun lukiolainen

Ainevalinta

Lähetämme ainevalintakortin kesäkuussa kaikille lukioomme valituille.

Ainevalinta

Lukioon tutustuminen

Tutustumistilaisuus järjestettiin etäyhteydella 27.1.2022 klo 13.30 . Tilaisuus tallennettiin,  linkin tilaisuuteen tai tallenteeseen saat lähettämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi koulusihteeri Tarja Waljakalle (tarja.waljakka(at)espoonsteiner.fi)

Lisätietoja lukiosta saa myös apulaisrehtori Maria Virkkilältä puh 040 842 1401 tai sähköpostitse maria.virkkila(at)espoonsteiner.fi.

Espoon Steinerkoulun lukioon haetaan yhteishaun kautta. Yhteishaun jälkeen ja kesken lukuvuoden voi vapaita opiskelupaikkoja tiedustella rehtorilta, filip.hayrynen(at)espoonsteiner.fi.

Espoon Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokkamuotoisesti sekä valtakunnallisia lukiokursseja että erityisen koulutustehtävän mukaisia steinerpedagogisia kursseja. Taito- ja taideaineita on paljon, samoin muita luokan yhteisiä projekteja. Lukiomme kasvatusajattelun taustalla on halu toteuttaa yhteisöllisyyttä koko lukion ajan. Koulumme tausta-ajatuksena on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään omia luovia tiedollis-taidollisia kykyjään.

Lukiomme valintakriteerinä on alin hyväksyttävä keskiarvo 7,5.
Painotettavat oppiaineet:
Liikunta , painokerroin 1

Musiikki, painokerroin 1
Kuvataide, painokerroin 1

Yhteishaussa löydät lukiomme www.opintopolku.fi : Espoon Steiner koulu, Steinerlukio

Tästä suoraan hakemukseen