Päättötyö

 

Steinerkoulun lukion viimeisen luokan päättötyön tekeminen edellytetään kaikilta opiskelijoilta. Päättötyö on kypsyysnäyte, jonka opiskelija toteuttaa itsenäisesti valitsemastaan aiheesta. Työn suunnittelu alkaa lukion toisen luokan syksyllä, jolloin opiskelija päättää työnsä aiheen ja suunnittelee työnsä aiheen. Opiskelijat ja lukion opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä päättötyöprosessin aikana. Työprosessi ja valmis työ esitellään kolmannen vuoden syksyllä muulle koululle.

Päivitetty: 06.03.2015