Erilaisia työharjoitteluita Espoon Steinerkoulussa

Maatalousala

 

Luomutiloilla tapahtuvan harjoittelun tarkoituksena on auttaa oivaltamaan, mistä ja miten ruoka päätyy pöytään. Millaista on elämä kaupungin ulkopuolella? Osallistuminen peltotöihin, kasvihuonetyöskentelyyn, vihannesten ja juuresten keruuseen, korjaus- ja rakennustöihin tai eläinten hoitoon auttaa ymmärtämään ihmisen toiminnan merkitystä luonnon monimuotoisuudessa. Maatalousharjoittelu on yhden viikon pituinen. Tilat sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa. Harjoittelujaksolta tehdään työpäiväkirja ja se esitellään muulle luokalle. Harjoittelujaksolta voi lisäksi tehdä myös videon, kuvakollaasin tai muun taiteellisen työn.

Sosiaaliala

 

Opiskelijat työskentelevät viikon ajan päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa tai kehitysvammayhteisöissä. Harjoittelun avulla he saavat mahdollisuuden tutustua ihmisiin joiden tarpeet ovat suuremmat kuin heidän omansa. Se voi myös auttaa heitä kehittämään uutta sosiaalisen havaintokyvyn tasoa. Sosiaalialan työskentely auttaa suvaitsevaisuuteen toisen ihmisen heikkouksia ja puutteita kohtaan sekä myös suvaitsevaisuuteen omia vajavaisuuksia ja rajoituksia kohtaan. Harjoitteluajalta tehdään työpäiväkirja ja esitellään kokemuksia suullisesti harjoittelun jälkeen.

 

Teollisuus-, yrittäjyys- ja palveluala

 

Teollisuusharjoittelu liittyy teknologian ymmärryksen lisäämiseen oppilaissa.

Harjoittelupaikat voivat olla pienissä tai suurissa yrityksissä tai tehdastyössä. Opiskelijat työskentelevät viikon ajan tutustuen työpaikan teknologiaan, hallintoon, sosiaalisiin suhteisiin ja eri ammattien harjoittajiin. Harjoitteluajalta tehdään työpäiväkirja ja esitellään kokemuksia suullisesti harjoittelun jälkeen.

Päivitetty: 06.03.2015