Lukiomme opinnot ovat selkeitä kokonaisuuksia ja ne opiskellaan luokkamuotoisesti. Tietoa syvennetään työvihkojen, portfolioiden, kirjoitelmien, keskustelujen, omien pohdiskelujen ja taiteellisen työskentelyn kautta.

Taide- ja taitoaineet kehittävät käytännöllistä ajattelua sekä toimintaa ja luokan yhteiset projektit sosiaalisia taitoja.

Esimerkkejä lukiomme erityispiirteistä:

  • yhteisöllisyys
  • maatalousharjoittelu
  • sosiaali- ja teollisuusalan sekä yrittäjyyden työharjoittelu
    kokoillan näytelmä
  • vuoden projektina itsenäisesti toteutettu steinerkoulun päättötyö, steinerkoulun lukiodiplomi
  • kulttuurimatka, jossa tutustutaan kohdemaan kulttuurihistoriaan, yhteiskuntaan ja arkkitehtuuriin

1.8.2021 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma. Huom. suunnitelma koskee syksyllä 2021 opintonsa aloittavia. Aiemmin opintonsa aloittavat noudattavat vanhempaa opetussuunnitelmaa.
Tutustu vanhempaan opetussuunnitelmaan tästä.

Espoon Steinerkoulun lukiossa voit toimia aktiivisessa oppilaskunnassa ja samalla olla mukana maailmanlaajuisessa steinerkoululiikkeessä.

kulttuurimatka