Lukiomme opinnot ovat selkeitä kokonaisuuksia ja ne opiskellaan luokkamuotoisesti. Tietoa syvennetään työvihkojen, portfolioiden, kirjoitelmien, keskustelujen, omien pohdiskelujen ja taiteellisen työskentelyn kautta.

Taide- ja taitoaineet kehittävät käytännöllistä ajattelua sekä toimintaa ja luokan yhteiset projektit sosiaalisia taitoja.

Esimerkkejä lukiomme erityispiirteistä:

  • yhteisöllisyys
  • maatalousharjoittelu
  • sosiaali- ja teollisuusalan sekä yrittäjyyden työharjoittelu
  • näytelmäprojekti
  • vuoden projektina itsenäisesti toteutettu steinerkoulun päättötyö, steinerkoulun lukiodiplomi
  • kulttuurimatka, jossa tutustutaan kohdemaan kulttuurihistoriaan, yhteiskuntaan ja arkkitehtuuriin

1.8.2021 on tullut voimaan uusin opetussuunnitelma.

Espoon Steinerkoulun lukiossa voit toimia aktiivisessa oppilaskunnassa ja samalla olla mukana maailmanlaajuisessa steinerkoululiikkeessä.

kulttuurimatka