Aineenopettaja, historia ja yhteiskuntaoppi

Espoon Steinerkoulu on perusopetusasteen (1.-9.) ja lukiovaiheen käsittävä steinerkoulu. Haemme joukkoomme lukuvuodelle 2024-2025 määräaikaista historian ja yhteiskuntaopin opettajaa. Opetustuntien määrä on sovittavissa, noin 10-16 tuntia perusopetuksessa ja lukiossa. Aiempaa opetuskokemusta steinerkoulusta ei edellytetä. 

Tehtävään valitun henkilön tulee ennen työsopimuksen allekirjoittamista esittää rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/14.6.2002).

Palkkaus määräytyy yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. 

Lisätietoja tehtävästä antaa apulaisrehtori Maria Virkkilä p.  040 842 1401  

Hakuaika päättyy 8.4.2018 klo 12.00. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse maria.virkkila@espoonsteiner.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

www.espoonsteinerkoulu.fi