Taitoaineet

Eurytmia – Näkyvää puhetta

 

Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja lausunta muunnetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Se pyrkii olemaan näkyvää puhetta tai laulua. Sitä tehdään musiikin (säveleurytmia) ja runojen (äänne-eurytmia) avulla. Sen lisäksi, että eurytmia suo taiteellisen elämyksen, siinä tavoitellaan oman kehon ja liikkeen hallintaa, kehitetään keskittymiskykyä ja tahdon aloitteellisuutta. Lukiossa eurytmia painottuu myös näyttämötaiteeseen. Eurytmiaa opiskellaan kaksi tuntia viikossa.

Draamaopetus

 

Lukiossamme on tarjolla kaksi draamakurssia. Niiden avulla tutustutaan draaman tekemisen perusteisiin oman näytelmäprojektin tekemisen kautta. Näytelmäkurssilla luokka tekee yhdessä ohjaajan kanssa kokoillan näytelmän. Se on unohtumaton elämys, jossa kaikki pääsevät näyttämään omat luovat kykynsä näyttelemisen, musiikin, puvustuksen ja lavastuksen suunnittelussa.

 

Musiikki

Lukion kuoro

 

Kaikki lukiolaiset osallistuvat lukion kuoroon. Kuorossa venytellään, lämmitellään ääntä ja lauletaan erilaisia kappaleita moniäänisesti ja yksiäänisesti.

Säveltaide

 

Säveltaiteessa tutustutaan länsimaisen musiikin historiaan. Aloitamme keskiaikaisesta musiikista ja päädymme tämän päivän klassiseen musiikkiin. Kurssilla kuunnellaan paljon erilaisia kappaleita nauhalta ja lisäksi teemme ainakin yhden konserttikäynnin kurssin aikana.

 

Kuvataide

Kirjansidonta

 

Kurssilla aloitetaan kirjansidonnan historiasta edeten työvälineistöön ja materiaalioppiin. Tehdään paperin ja kankaan värjäystä sekä kokeillaan paperin marmorointia. Kirjansidonnassa tutustutaan erilaisiin työharjoituksin kirjansidontamateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. Valmistetaan pehmeäkantinen kirja ns. japanilainen kirja, kansio, valokuva-albumi ja pieniä laatikoita erialisin työmenetelmin, lopuksi valmistetaan kovakantinen kirja. Kirjansidonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työsuorituksen pitkäjänteisyyteen ja tarkkuuteen sekä kädentaidon ja esteettisen tajun yhdistymiseen.

Ympäristö, paikka ja tila, arkkitehtuurin historia -kuvataidekurssi

 

Tarkastellaan tilan kokemista psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana. Perehdytään arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteisiin sekä maiseman ja rakennustaiteen historiaan ja tulkintaan. Perehdytään ihmisen ja arkkitehtuurin mittasuhteisiin ja suhdejärjestelmiin omien harjoitustöiden kautta.

 

Kurssilla tarkastellaan arkkitehtuurin historiaa, lähtien siitä minkälaista tilaa ihminen on muovannut itselleen, muinaisesta, alkuperäisestä asutuksesta Egyptin, Kreikan, Rooman jne. kautta lähestyen tätä vuosisataa. Kurssi muodostuu tunnilla läsnäolosta ja aktiivisuudesta,yhteisistä tutustumisretkistä ympäristöön (Espoo ja Helsinki), tunnilla tehtävistä töistä ja portfoliosta.

Luonto ja ihminen, Goethen värioppi ja prismailmiöt -kuvataidekurssi

 

Syvennytään enemmän Goethen värioppiin ja prismailmiöihin, joiden kautta tutustutaan ympärillämme vallitseviin väreihin ja luonnonilmiöihin.

Tutkitaan luonnontunnelmia, suomalaisia maisemia ja maisemamaalareita, mukaa tulevat vuoden- ja vuorokauden rytmit, puu- ja kukka-aiheet.Aiheita lähestytään maalaten, piirtäen, savesta muovaillen ja kivestä veistäen. Muovailussa tutkitaan kolmiulotteisesti muodon liikettä ja psykologista ilmaisuvoimaa. Pyritään kokemaan muodot sisä- ja ulkopuolelta, opitaan erottamaan orgaaniset ja epäorgaaniset muodot toisistaan.

Ihminen -kuvataidekurssi

 

Tutkitaan miten ihminen on kuvannut itseään taidehistorian kulussa ja kuinka kuvaustapa on muuttunut. Korostetaan ihmisen erityislaatua, tarkastellaan eri-ikäisten kasvokuvia, eri rotuja ja eri sukupuolia. Tarkastellaan ihmisen koko olemusta, liikkeitä, päätä, mittasuhteita, vastakkaisia tunteita, erityyppisten päiden ja kasvojen vastakkaisuuksia, luonnetutkielmia, tiettyjen piirteiden yksipuolisuuksia, (esim. karikatyyrejä, eläimellisiä kasvoja, irvistyksiä), tehdään myös omakuvia erilaisilla tekniikoilla.

 

 

 

 

Päivitetty: 06.03.2015