Koulu


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoonsteiner.fi

Toimisto, koulusihteeri Tarja Waljakka, 040 842 1520
Rehtori Filip Häyrynen, 040 516 5198
Apulaisrehtori Maria Virkkilä 040 842 1401
Talouspäällikkö Marika Törnblom 045 7731 31 30
Opettajien huone 040 842 1525

Oppilas-ja opiskelijahuolto


Heidi Luuppala, terveydenhoitaja, 040 120 9290, ma, ke, to
Anneli Soila, perusopetuksen erityisopetus
Camilla Nyberg, koulukuraattori, 040 842 1502
Anna-Maija Penninckx, yksilöllinen eurytmia
Tuomas Karjalainen, koulupsykologi,  043 826 8650, tuomas.karjalainen@espoo.fi
Maria Virkkilä, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, 040 842 1401
Kati Karttunen, iltapäivätoiminta, toiminta-terapeutti
Irina Heikkkilä-Hänninen, perusopetuksen ja lukion erityisopetus, 040 842 2722

Iltapäivätoiminta


Riitta Kotilainen, vastuuohjaaja
Kati Karttunen
Susanna Kinnunen
Kaie Kuut
Nicolas Forsman

Iltapäivätoiminta 040 842 1530 sähköposti: iltis@espoonsteiner.fi

Kiinteistö


Kouluisännät
Janne Haapa-aho  040 842 1523
Timo Viena 040 842 1566 (tilavaraukset)

Iltavahtimestari 040 842 1524
Tarja Niva

Kiinteistönhoitaja/Espoon kaupunki Henry Söderlund

Keittiö


Ravintolapäällikkö Elina Lindholm, 040 628 1125
Fazer Food Services Oy

Opettajat ja ohjaajat lv 2018-2019


Aitolehti Anne, puhe- ja draamaopettaja
Albrecht Maiju, 1. luokan luokanopettaja
Forsström Soile, eurytmia
Granroth Raija, 6. luokan luokanopettaja
Halonen Antti, saksa, uskonto,
Hautala Mia, 8. luokan luokanopettaja
Heikari Susanna, 3. luokan luokanopettaja
Heikkilä-Hänninen Irina, perusopetuksen ja lukion erityisopetus
Heltimoinen Anna, psykologia
Kaartinen Eveliina, käsityö
Keisteri Tuomas, 4. luokan luokanopettaja
Kinnunen Susanna, koulunkäynnin ohjaaja
Koskimies Kai, fysiikka, kemia, 10. luokan luokanohjaaja
Kuut Kaie, koulunkäynnin ohjaaja
Kämäräinen Risto, filosofia, elämänkatsomustieto
Lagerbohm Pia, englanti
Laurila Reija, englanti
Lehti Nina, biologia ja maantieto, 11. luokan luokanohjaaja
Lehto Isa, musiikki
Mattsson Nina, ruotsi
Mikkilä-Huttunen Leena, ortodoksiuskonto
Männistö Jori, eurytmiasäestys
Parkkonen Sinikka, eurytmia, 12. luokan luokanohjaaja
Penninckx Anna-Maija, yksilöllinen eurytmia
Rantakari Pekka, katolinen uskonto
Salonen Jukka, 7. luokan luokanopettaja
Soila Anneli, perusopetuksen erityisopetus
Stenlund Marjukka, kuvataide, tekninen työ, perusopetuksen opinto-ohjaus, 10. luokan luokanohjaaja
Uushaara Minna-Maarit, äidinkieli ja kirjallisuus, 11. luokan luokanohjaaja
Uusimäki Jukka, liikunta, terveystieto, 12. luokan luokanohjaaja
Vainio Jatta, 2. luokan luokanopettaja
Vihavainen Hanna, 5. luokan luokanopettaja
Virkkilä Maria, historia, yhteiskuntaoppi, 13. luokan luokanohjaaja, lukion opinto-ohjaaja, apulaisrehtori
Ylinampa Tuukka, matematiikka

Vapaalla  lukuvuonna 2018-2019 ovat seuraavat opettajat:

Löfgren Mette

Kannatusyhdistyksen hallitus


Kimmo Sarekoski, puheenjohtaja
Viivi Pentikäinen, varapuheenjohtaja

Aija Bärlund, jäsen
Janne Haapa-aho, jäsen
Johanna Häkkinen, jäsen
Eija Kiviranta, jäsen
Hanna Maylett, jäsen
Sinikka Parkkonen, jäsen
Klara Poikolainen, jäsen
Mikko Vaahteranoksa, jäsen
Jatta Vainio, jäsen