Koulu


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoonsteiner.fi

Toimisto, koulusihteeri Tarja Waljakka, 040 842 1520
Rehtori Filip Häyrynen, 040 516 5198
Apulaisrehtori Maria Virkkilä 040 842 1401
Talouspäällikkö Marika Törnblom 045 7731 31 30
Opettajien huone 040 842 1525

Oppilas-ja opiskelijahuolto


Kati Leppänen, terveydenhoitaja, 046 877 2572, ma, to, pe, sähköposti: kati.leppanen@luvn.fi
Anneli Soila, perusopetuksen erityisopetus
Camilla Nyberg, koulukuraattori, 040 842 1502
Janitta Koskinen, yksilöllinen eurytmia
Maria Virkkilä, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, 040 842 1401
Kati Karttunen, iltapäivätoiminta, toimintaterapeutti
Irina Heikkkilä-Hänninen, perusopetuksen ja lukion erityisopetus, 040 842 2722

Iltapäivätoiminta


Riitta Kotilainen, vastuuohjaaja
Kati Karttunen
Susanna Kinnunen
Nicolas Forsman

Iltapäivätoiminta 040 842 1530 sähköposti: iltis@espoonsteiner.fi

Kiinteistö


Kouluisännät
Janne Haapa-aho  040 842 1523
Timo Viena 040 842 1566 (tilavaraukset)

Iltavahtimestari 040 842 1524 (ma – to klo 16.00 – 20.00)
Veli-Matti Wegelius

Kiinteistönhoitaja/Espoon kaupunki Henry Söderlund

Keittiö


Ravintolanhoitaja Sami Tossavainen,  040 628 1125
Ravintolatyöntekijä Krisse Kaczmarek
Compass Group FS Finland Oy

Opettajat ja ohjaajat lv 2022-2023


Aitolehti Anne, puhe- ja draamaopettaja
Albrecht Maiju, 5. luokan luokanopettaja

Anyen Jasmin, 6. luokan luokanopettaja
Eronen Laura, 2. luokan luokanopettaja
Halonen Antti, englanti, saksa, uskonto

Harpela Janne, englanti
Hautala Mia, 4. luokan luokanopettaja
Heikkilä-Hänninen Irina, erityisopetus
Herttuainen Janna, 8. luokan luokanopettaja

Hyvärinen Helena, 2. luokan luokanopettaja
Kaartinen Eveliina, käsityö

Kapiainen Simo, historia, yhteiskuntaoppi
Keisteri Tuomas, resurssiopettaja
Kettunen Milla, 7. luokan luokanopettaja
Kinnunen Susanna, koulunkäynninohjaaja
Koskimies Kai, fysiikka, kemia

Kovero Solja, eurytmia, 9. luokan luokanohjaaja
Kämäräinen Risto, filosofia, elämänkatsomustieto, opinto-ohjaus, psykologia
Lagerbohm Pia, englanti
Lehti Nina, biologia ja maantieto, 10. luokan luokanohjaaja
Löfgren Mette, ruotsi, 10. luokan luokanohjaaja
Mikkilä-Huttunen Leena, ortodoksiuskonto
Mäkinen Anniina, koulunkäynninohjaaja

Männistö Jori, eurytmiasäestys/kuoro
Määttä Elina, 1. luokan luokanopettaja
Parkkonen Sinikka, eurytmia, 11. luokan luokanohjaaja
Ruokonen Nina, kuvataide
Salonen Jukka, 3. luokan luokanopettaja
Soila Anneli, erityisopetus, luokat 1-4

Uushaara Minna-Maarit, äidinkieli ja kirjallisuus, 9. luokan luokanohjaaja
Uusimäki Jukka, liikunta, terveystieto, 11. luokan luokanohjaaja

Vihavainen Hanna, resurssiopettaja
Virkkilä Maria, historia, yhteiskuntaoppi, lukion opinto-ohjaaja, apulaisrehtori
Ylinampa Tuukka, matematiikka, 11. luokan luokanohjaaja

Vapaalla  lukuvuonna 2022-2023 ovat seuraavat opettajat:

Kannatusyhdistyksen hallitus


Aija Bärlund, puheenjohtaja
Hanna Maylett, varapuheenjohtaja

Susanna Akkila, jäsen
Janne Haapa-aho, jäsen
Tuuli Hamarila-Theakston, jäsen
Janna Herttuainen, jäsen
Viivi Pentikäinen, jäsen
Kristian Raij, jäsen
Tuukka Ylinampa, jäsen