Koulu


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoonsteiner.fi

Toimisto, koulusihteeri Tarja Waljakka, 040 842 1520
Rehtori Filip Häyrynen
Apulaisrehtori Maria Virkkilä 040 842 1401
Talouspäällikkö Marika Törnblom 045 7731 31 30
Opettajien huone 040 842 1525

Oppilas-ja opiskelijahuolto


Kati Leppänen, terveydenhoitaja, 046 877 2572, ma, to, pe
Anneli Soila, perusopetuksen erityisopetus
Camilla Nyberg, koulukuraattori, 040 842 1502
Anna-Maija Penninckx, yksilöllinen eurytmia
Minna Leppälä, koulupsykologi,  050 564 1857, minna.e.leppala@espoo.fi
Maria Virkkilä, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, 040 842 1401
Kati Karttunen, iltapäivätoiminta, toiminta-terapeutti
Irina Heikkkilä-Hänninen, perusopetuksen ja lukion erityisopetus, 040 842 2722

Iltapäivätoiminta


Riitta Kotilainen, vastuuohjaaja
Kati Karttunen
Susanna Kinnunen
Nicolas Forsman

Iltapäivätoiminta 040 842 1530 sähköposti: iltis@espoonsteiner.fi

Kiinteistö


Kouluisännät
Janne Haapa-aho  040 842 1523
Timo Viena 040 842 1566 (tilavaraukset)

Iltavahtimestari 040 842 1524
Veli-Matti Wegelius

Kiinteistönhoitaja/Espoon kaupunki Henry Söderlund

Keittiö


Ravintolanhoitaja Sami Tossavainen,  040 628 1125
Ravintolatyöntekijä Krisse Kaczmarek
Compass Group FS Finland Oy

Opettajat ja ohjaajat lv 2021-2022


Aitolehti Anne, puhe- ja draamaopettaja
Albrecht Maiju, 4. luokan luokanopettaja

Anyen Jasmin, 5. luokan luokanopettaja
Halonen Antti, englanti, saksa, uskonto, 12. luokan luokanohjaaja

Harpela Janne, englanti
Hautala Mia, 3. luokan luokanopettaja
Heikkilä-Hänninen Irina, perusopetuksen ja lukion erityisopetus
Herttuainen Janna, 7. luokan luokanopettaja

Hyvärinen Helena, 1. luokan luokanopettaja
Kaartinen Eveliina, käsityö

Kapiainen Simo, historia, yhteiskuntaoppi
Keisteri Tuomas, resurssiopettaja
Kinnunen Susanna, koulunkäynnin ohjaaja
Koskimies Kai, fysiikka, kemia

Kovero Solja, eurytmia
Kämäräinen Risto, filosofia, elämänkatsomustieto, opinto-ohjaus, psykologia, 12. luokan luokanohjaaja
Lagerbohm Pia, englanti
Larionova Maria, eurytmiasäestys
Lehti Nina, biologia ja maantieto
Löfgren Mette, ruotsi, 9. luokan luokanohjaaja
Mikkilä-Huttunen Leena, ortodoksiuskonto
Männistö Jori, eurytmiasäestys
Parkkonen Sinikka, eurytmia, 10. luokan luokanohjaaja

Penninckx Anna-Maija, yksilöllinen eurytmia
Salonen Jukka, 2. luokan luokanopettaja
Soila Anneli, perusopetuksen erityisopetus
Stenlund Marjukka, kuvataide, tekninen työ, perusopetuksen opinto-ohjaus

Uushaara Minna-Maarit, äidinkieli ja kirjallisuus
Uusimäki Jukka, liikunta, terveystieto, 10. luokan luokanohjaaja

Vahronen Seija, 6. luokan luokanopettaja

Vihavainen Hanna, 8. luokan luokanopettaja
Virkkilä Maria, historia, yhteiskuntaoppi, lukion opinto-ohjaaja, apulaisrehtori
Wallenius Meri, musiikki
Ylinampa Tuukka, matematiikka, 11. luokan luokanohjaaja

Vapaalla  lukuvuonna 2021-2022 ovat seuraavat opettajat:

Heikari Susanna
Lehto Isa

Kannatusyhdistyksen hallitus


Aija Bärlund, puheenjohtaja
Hanna Maylett, varapuheenjohtaja

Maiju Albrecht, jäsen
Susanna Akkila, jäsen
Janne Haapa-aho, jäsen
Tuuli Hamarila-Theakston, jäsen
Viivi Pentikäinen, jäsen
Mikko Vaahteranoksa, jäsen
Tuukka Ylinampa, jäsen