Koulu


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoonsteiner.fi

Toimisto, koulusihteeri Tarja Waljakka, 040 842 1520
Rehtori Filip Häyrynen, 040 516 5198
Apulaisrehtori Maria Virkkilä 040 842 1401
Talouspäällikkö Marika Törnblom 045 7731 31 30
Opettajien huone 040 842 1525

Oppilas-ja opiskelijahuolto


Kati Leppänen, terveydenhoitaja, 046 877 2572, ma, to, pe, sähköposti: kati.leppanen@luvn.fi
Anneli Soila, perusopetuksen erityisopetus
Camilla Nyberg, koulukuraattori, 040 842 1502
Janitta Koskinen, yksilöllinen eurytmia
Maria Virkkilä, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, 040 842 1401
Kati Karttunen, iltapäivätoiminta, toimintaterapeutti
Irina Heikkkilä-Hänninen, perusopetuksen ja lukion erityisopetus, 040 842 2722

Iltapäivätoiminta


Riitta Kotilainen, vastuuohjaaja
Susanna Kinnunen
Nicolas Forsman
Anniina Mäkinen

Iltapäivätoiminta 040 842 1530 sähköposti: iltis@espoonsteiner.fi

Kiinteistö


Kouluisännät
Janne Haapa-aho  040 842 1523
Timo Viena 040 842 1566 (tilavaraukset)

Iltavahtimestari 040 842 1524 (ma – to klo 16.00 – 20.00)
Veli-Matti Wegelius

Kiinteistönhoito Palmia Oy

Keittiö


Ravintolapäällikkö Susanna Helin,  050 338 5737
Ravintolan palveluvastaava, kokki May Hellman

Compass Group FS Finland Oy

Opettajat ja ohjaajat lv 2023-2024


Aitolehti Anne, puhe- ja draamaopettaja
Albrecht Maiju, 6. luokan luokanopettaja

Anyen Jasmin, 1. luokan luokanopettaja
Halonen Antti,  saksa, uskonto

Hautala Mia, 5. luokan luokanopettaja
Heikkilä-Hänninen Irina, erityisopetus
Helanne Henrietta, 7. luokan luokanopettaja
Helin Kirsi, äidinkieli ja kirjallisuus
Herttuainen Janna, 8. luokan luokanopettaja

Hyvärinen Helena, 3. luokan luokanopettaja
Kaartinen Eveliina, käsityö

Kapiainen Simo, historia, yhteiskuntaoppi
Keisteri Tuomas, resurssiopettaja
Kinnunen Susanna, koulunkäynninohjaaja
Kontkanen Niilo, fysiikka, kemia
Koskinen Janitta, yksilöllinen eurytmia

Kovero Solja, eurytmia, 10. luokan luokanohjaaja
Kämäräinen Risto, filosofia, elämänkatsomustieto,  opinto-ohjaus, psykologia, 9.luokan luokanohjaaja
Lagerbohm Pia, englanti
Lehti Nina, biologia ja maantieto, 11. luokan luokanohjaaja
Löfgren Mette, ruotsi, 11. luokan luokanohjaaja
Miettinen Anne, 4. luokan luokanopettajan sijainen
Mikkilä-Huttunen Leena, ortodoksiuskonto
Mäkinen Anniina, koulunkäynninohjaaja

Männistö Jori, eurytmiasäestys, kuoro
Määttä Elina, 2. luokan luokanopettaja
Parkkonen Sinikka, eurytmia, 12. luokan luokanohjaaja
Purra Suvi, musiikki
Rozhkov Eugene, englanti

Ruokonen Nina, kuvataide
Soila Anneli, erityisopetus, luokat 1-4

Uusimäki Jukka, liikunta, terveystieto, 12. luokan luokanohjaaja

Vihavainen Hanna, resurssiopettaja
Virkkilä Maria, historia, yhteiskuntaoppi, lukion opinto-ohjaaja, apulaisrehtori
Ylinampa Tuukka, matematiikka, 9.luokan luokanohjaaja

Vapaalla  lukuvuonna 2023-2024 ovat seuraavat opettajat:
Janne Harpela

Kannatusyhdistyksen hallitus


Aija Bärlund, puheenjohtaja
Hanna Maylett, varapuheenjohtaja

Susanna Akkila, jäsen
Janne Haapa-aho, jäsen
Janna Herttuainen, jäsen
Viivi Pentikäinen, jäsen
Kristian Raij, jäsen
Tuukka Ylinampa, jäsen