”Ajattelimme, että nuorimmalle lapsellemme olisi tärkeää, että hänen yksilöllisyyttään tuettaisiin koulussa. Oman itsensä ilmaisu ja rohkeus tuoda omaa mielipidettä esiin ovat asioita, joita selvästi tuetaan täällä”
Karoliina
Huoltaja
Kouluumme on mahdollista hakea kaikille luokka-asteille myös kesken lukuvuoden. Jos haluat kysyä lisätietoja hakemisesta tai oppilasvalinnasta ota yhteyttä rehtori Filip Häyryseen 040 516 5198. Hakeminen luokille 2.-9.

Hakeminen 1.luokalle

Kouluun hakeminen tapahtuu täyttämällä alla oleva hakulomake. Oppilaat otetaan koulun ensimmäiselle luokalle hakeutumisikäjärjestyksessä niin, että jos hakijoita on enemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja etusija on sillä, jolla syntymän ja kouluun hakeutumisen välinen aika on lyhin. Sillä, että lapsi on osallistunut kannatusyhdistyksen järjestämään esiopetukseen, ei ole vaikutusta etusijajärjestykseen. Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon oppilaaksiottoprosessissa, huoltajien on kirjallisesti vahvistettava hakemuksensa. Koulu toimittaa huoltajille kirjeen, jossa heitä pyydetään vahvistamaan hakemuksensa koulun aloittamisesta välittömästi edeltävän syksyn aikana kirjeessä ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Opetuksen alkamisen jälkeen mahdollisesti vapautuvista oppilaspaikkojen täyttämisestä päättää rehtori laissa tarkoitettujen yhdenvertaisten valintaperusteiden mukaan.

Päivitetty: 30.08.2019