Koulu, jossa jokainen saa olla oma itsensä

Iivarin lukiovalintaan vaikutti muun muassa koulun läheisyys ja se, että sisarukset kävivät koulua samassa ympäristössä. Vaikkeivat Steinerkoulun perinteet olleet hänelle tuttuja peruskoulusta, tottui esimerkiksi eurytmian opetukseen koulun rennossa ilmapiirissä nopeasti.

Suurin osa Espoon Steinerkoulun lukion opiskelijoista ei ole käynyt peruskouluaan Steinerpedagogiikkaa noudattavassa koulussa. Steinerkouluun lukiossa siirtyviä voivat arveluttaa koulun eroavuudet verrattuna muihin lukioihin. Steinerkoulun lukiossa on esimerkiksi viikoittain eurytmia-tunteja.

– Eurytmia on Rudolf Steinerin kehittämä musiikin tahtiin tehtävä ilmaisumuoto, joka muistuttaa tanssia. Itse olen ainakin tykännyt siitä, koska eurytmia-tunnit ovat keskellä päivää ja kestävät 45 minuuttia. Ne ovat sellaisia kevyitä rentoutuksia, Iivari mainitsee.

Monipuoliset opiskelutavat

– Todella hyödyllistä Steinerissa on tapa, jolla se pakottaa opiskelijat itsenäiseen työskentelyyn. Tavallisten kurssikirjojen lisäksi meillä on vihot, jotka itse tehdään kirjamaisiksi ja joihin tuntien jälkeen kootaan omat ajatukset, Iivari kertoo.

Vihkotyöskentelystä on hyötyä etenkin kokeisiin kerratessa. Steinerkoulussa ollaan myös ajan hermolla digitaalisten oppimateriaalien kanssa. Esimerkiksi sähköiset kokeet valmentavat opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin.

– Toisaalta tietotekniikan käyttö opinnoissa riippuu myös opiskelijasta. Sähkökirjoja on saatavilla, mutta on jokaisen oma valinta, käyttääkö niitä, Iivari miettii.

Käyttäytymispaineet katoavat

Iivarin valmistuessa joulukuussa 2018 hänelle jää positiiviset kokemukset lukiostaan. Steinerissa on saanut olla oma itsensä juuri sellaisena kuin on. Koulusta opittu ajattelutapa on siirtynyt myös muille elämän osa-alueille.

– Enää ei niin koe painetta siitä, miten käyttäytyy tai on. Steinerissa on tullut tunne, että riitän tällaisena, ja se on ollut todella terveellistä ja kasvattavaa, Iivari toteaa.