Perusopetus on maksutonta. Lukiossa opetus on maksutonta, mutta opiskelijat hankkivat välineet ja oppimateriaalit itse. Tukimaksuja käytetään koulun kehittämiseen, projekteihin ja yleiseen toimintaan. Tukimaksun suuruus on sekä perusopetuksessa että lukiossa 400€/1 op./lukuvuosi ja sen laskuttaa koulua ylläpitävä Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistys. Tukimaksun maksaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 30€. Kannatusyhdistykseen voi kuulua koulun oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajat, henkilökunta ja 18-vuotta täyttäneet opiskelijat. Kannatusyhdistykseen voi liittyä ottamalla yhteyttä koulun toimistoon.